Elektro materijal i oprema - Čačak

Osciloskop Hantek USB - dva kanala - 20MHz
Osciloskop Hantek USB - dva kanala - 20MHz

Dvokanalni osciloskop Hantek, neophodan uređaj u svakoj elektro r...

 • 16.200 DIN
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V - REX-C900
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V - REX-C900

Digitalni PID Temperaturni kontroler REX-C900 PID kontrola zn...

 • 4.500 DIN
PID Termoregulator 1300°C - relej i SSR - 220V - CH402
PID Termoregulator 1300°C - relej i SSR - 220V - CH402

Digitalni PID Temperaturni kontroler CH402 PID kontrola znači...

 • 4.400 DIN
Merac V, W, A, Hz, faktora snage i energije - 100A AC
Merac V, W, A, Hz, faktora snage i energije - 100A AC

Multimetarski uređaj, vatmetar, merač utrošene energije, voltmeta...

 • 4.200 DIN
Digitalna libela sa uglomerom
Digitalna libela sa uglomerom

Digitalna libela sa uglomerom kao neophodan alat u građevini, kao...

 • 4.100 DIN
Merac V, W, A, Hz, faktora snage i energije - 20A AC
Merac V, W, A, Hz, faktora snage i energije - 20A AC

Multimetarski uređaj, vatmetar, merač utrošene energije, voltmeta...

 • 4.000 DIN
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V

Digitalni PID Temperaturni kontroler REX-C410 PID kontrola zn...

 • 3.900 DIN
Merac snage, V, A, cos, vremena i KWh - 100A - AC
Merac snage, V, A, cos, vremena i KWh - 100A - AC

Multimetarski uređaj, vatmetar, potrošena energija, cosφ, voltmet...

 • 3.800 DIN
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V

Digitalni PID Temperaturni kontroler REX-C400 PID kontrola zn...

 • 3.700 DIN
Merač snage, VA, cos, napona i struje - 100A - AC
Merač snage, VA, cos, napona i struje - 100A - AC

Multimetarski uređaj, vatmetar, prikaz aktivne snage, cosφ, voltm...

 • 3.600 DIN
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V
PID Termoregulator 1200°C - relej - 220V

Digitalni PID Temperaturni kontroler REX-C700 PID kontrola zn...

 • 3.500 DIN
Digitalni termostat -30 do +300 °C - termoregulator
Digitalni termostat -30 do +300 °C - termoregulator

Digitalni termoregulator - termostat za kontrolu grejanja ili hla...

 • 3.400 DIN
Tester redosleda faza - smera obrtanja
Tester redosleda faza - smera obrtanja

Tester redosleda faza - Tester smera obrtanja motora Kod pove...

 • 3.400 DIN
PID Termoregulator 1200°C - SSR - 220V - Japan
PID Termoregulator 1200°C - SSR - 220V - Japan

Digitalni PID Temperaturni kontroler REX-C100 PID kontrola zna...

 • 3.000 DIN
Frekvencmetar - Tahometar - 12-24V
Frekvencmetar - Tahometar - 12-24V

Uređaj je namenjen za merenje frekvencije, a može se korititi i k...

 • 3.000 DIN
Merac snage, energije, napona i struje - 100A - DC
Merac snage, energije, napona i struje - 100A - DC

Multimetarski uređaj, vatmetar, merač utrošene energije, voltmeta...

 • 3.000 DIN
PID Termoregulator 400°C - SSR - 220V
PID Termoregulator 400°C - SSR - 220V

Digitalni PID Temperaturni kontroler REX-C100 PID kontrola zna...

 • 2.900 DIN
Merač snage, energije, napona i struje - 100A - AC
Merač snage, energije, napona i struje - 100A - AC

Multimetarski uređaj, vatmetar, merač utrošene energije, voltmeta...

 • 2.900 DIN